2020 ''Hallo Nachbarn''

ANNA SIEK

Siedlec nahe Krakau.

Hallo Nachbarn / Witam sąsiadów

Hallo Nachbarn

Drei Bilder, die meine Begegnung mit Menschen aus Rumänien darstellen. Sie wohnen in der Nachbarschaft des Kulturzentrums, in dem ich im Sommer 2020 an einem Malerei Workshop teilgenommen habe.
Jede dieser Begegnungen bedeutet eine Möglichkeit eine andere Welt kennen zu lernen und sie besser zu verstehen.

Witam sąsiadów

Trzy obrazy opisujące moje spotkania z ludźmi mieszkającymi w sąsiedztwie ośrodka Artystycznego w Rumunii gdzie był zorganizowany plener malarski latem 2020 roku.

Każde spotkanie z człowiekiem to możliwość poznania i zrozumienia innego świata.


Zeitscheibe

"Zeitscheibe" Öl und Aquarell auf Leinwand - "Dysk czasu" olej i akwarela na płótnie

Öl und Aquarell auf Leinwand, 80 x 60 cm

Dysk czasu
olej i akwarela na płótnie, 80 x 60 cm

ANNA SIEK, Siedlec

Zeitscheibe

Maria aus Vama in Rumänien ist eine außergewöhnliche, fröhliche, offene Frau mit viel Energie.

Ich habe ein Portrait von Maria gezeichnet, als sie sehr malerisch von ihrem eigenen Leben erzählte. Sie hatte eine alte Schüssel wie eine Diskus-Scheibe in der Hand gehalten.

Die geheimnisvolle Scheibe enthält Informationen, Empfindungen und Ermahnungen, die in ihrem Leben wichtig waren. Auf dem Bild wurden sie in Zeichen und Symbole verwandelt.

Sie wirft den Diskus in meine Richtung, als ob sie mit mir die Inhalte teilen wollte.

zur Vita von Anna Siek

Dysk czasu

Maria z miejscowości Vama w Rumunii to niezwykła, pogodna, otwarta i pełna energii osoba.

Naszkicowałam Marie barwnie opowiadającą o swoim życiu, trzymającą w ręku dysk, starą miednice.

Tajemniczy dysk zawiera informacje, doznania i ostrzeżenia które były w jej życiu ważne, zaklęte na obrazie w znaki i symbole.

Rzuca dysk w moim kierunku chcąc podzielić się ze mną wszystkim tym co zawiera.

Zyciorys


Das Fenster

"Das Fenster" Öl auf Leinwand - "okno" Olej na płótnie

Öl auf Leinwand, 60 x 40 cm

okno
Olej na płótnie, 60 x 40 cm

ANNA SIEK, Siedlec

Das Fenster

Bohlot ist eine kleine Ortschaft im rumänischen Transsylvanien, sie liegt in einem schönen Tal, abgeschieden von der Welt. Man sieht dort noch die Spuren verlorener Pracht.

Verlassene Gehöfte bedeuten einen großen Verlust für eine enge Dorfgemeinschaft.

In einem der verwahrlosten Häuser finde ich ein vernageltes Fenster.

Die Holzbretter erscheinen wie symbolische Zeichen des Abschieds von verlassenen Gehöften und den Nachbarn und von allem Bekannten.

zur Vita von Anna Siek

okno

Boholț mała miejscowość w Rumuńskiej Transylwanii, odcięta od świata, położona w pięknej zielonej dolinie, widać tam jeszcze ślady czasów świetności tego miejsca.

Opuszczone domostwa stanowią wielką stratę dla bardzo zżytej ze sobą społeczności.

W jednym z opuszczonych domów znajduje zabite deskami okno.

Deski układają się w jakiś symboliczny zapis odejścia, opuszczenia domostwa, sąsiadów i wszystkiego co znane.

Zyciorys


Schritte

"Schritte" Öl auf Leinwand - "Kroki" Olej na płótnie

Öl auf Leinwand, 70 x 50 cm

Kroki
Olej na płótnie, 70 x 50 cm

ANNA SIEK, Siedlec

Schritte

Es war ein heißer Vormittag im rumänischen Boholt; eine Frau schlenderte die Straße entlang; und wir sprachen miteinander.

Sie führte mich vor die Türe ihres Hauses. Als wir das kleine Gehöft betraten, zeigte Emilia mir eine weitere Türe, die zu einem dunklen Stall führte.

Dort bemerkte ich einige Details, in denen man noch das Echo der Schritte eines fernen, einfachen Lebens hören konnte.

zur Vita von Anna Siek

Kroki

Było gorące przedpołudnie w Rumuńskim Boholț,  drogą szła kobieta, pozdrowiłyśmy sie, a ona zaprowadziła mnie przed drzwi swojego domu.

Weszłyśmy na mały dziedziniec, Emilia pokazała mi kolejne drzwi prowadzące do ciemnej stodoły.

Tam natknęłam się na kilka szczegółów w których słychać jeszcze było echo kroków dawnego prostszego życia.

Zyciorys