2020 ''Hallo Nachbarn''

IRENA PODOLAK

Krakau

Bei den Nachbarn / U sąsiadów
IRENA PODOLAK Mutterschaft - IRENA PODOLAK Macierzyństwo

MUTTERSCHAFT

MACIERZYNSTWO

IRENA PODOLAK, Krakau

Mutterschaft

Akryl, Schlagmetall,
Impasto auf Leinwand 50 x 70 cm


Liebe ohne Grenzen,
unabhängig von Herkunft und sozialem Status

Macierzyństwo

Akryl/szlagmetal/impast na płótnie 50/70

Miłość bez granic,
bez względu na pochodzenie i status społeczny.


IRENA PODOLAK, Bei den Nachbarn - IRENA PODOLAK, U sąsiadów

BEI DEN NACHBARN

U SASIADOW

IRENA PODOLAK, Krakau

Bei den Nachbarn

(Akryl, Schlagmetallauf Leinwand 50 x 60 cm)


Das Bild zeigt das alltägliche Leben von Mann und Frau. Hinter jeder Wand und Mauer spielt sich das alltägliche Leben ab.

Oft trügt der äußere Schein. Das Geheimnis und der Lauf des Lebens, mit Anfang und Ende.

Liebe, Empathie, Kummer.

 

zur Vita von Irena Podolak

U SYSIADOW

(Akryl /szlagmetal na płótnie 50 x 60 cm)

Obraz ukazuje codzienne życie kobiety i mężczyzny.

Za każdą ścianą i murem toczy się codzienność, proza.

Często inaczej wyglądająca niż na zewnątrz.

Tajemnica i krąg życia który ma swój początek i koniec.

Miłość, empatia, troska.

 

Zyciorys